Privacybeleid

Beste websitebezoeker,

We waarderen je bezoek aan onze website en je interesse in ons bedrijf TestingTime AG, Rieterstrasse 6, 8002 Zürich, Zwitserland, (hierna ‘TestingTime‘ genoemd) en de producten.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van jouw persoonsgegevens en stellen alles in het werk om ze te beschermen. Dit privacybeleid (het ‘privacybeleid‘) streeft ernaar om je uit te leggen welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doeleinden / op welke wettelijke basis en hoe we ze verwerken en met wie we ze delen.

We verzamelen persoonsgegevens over jou in de volgende gevallen:

 • Als je onze website bezoekt
 • Als je je op onze website registreert
 • Als je op de shortlist voor een onderzoek staat
 • Als je een aanvraag voor rekrutering indient

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die bij elk geval worden verzameld, de geldende wettelijke basis en details over de gegevensontvangers.

1. Verzamelen van persoonsgegevens tijdens het bezoek van onze website

(1) Als de website uitsluitend wordt gebruikt om informatie te verkrijgen, d.w.z. als je geen gegevens registreert of indient bij TestingTime op wat voor manier dan ook (bijv. via e-mail), worden de volgende persoonsgegevens door TestingTime verzameld, zoals verzonden door je browser naar de TestingTime-server:

 • IP-adres
 • datum en tijd van verzoek
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • overgedragen gegevensvolume bij elke gebeurtenis
 • website vanaf waar het verzoek komt
 • je browser
 • je besturingssysteem en de interface
 • taal en versie van de browsersoftware

Wettelijke basis: De wettelijke basis voor het verwerken, is ons legitieme belang om onze website en diensten te presenteren.

Doel van de verwerking: Deze persoonsgegevens zijn technisch gezien nodig om de website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Opslag: Deze informatie wordt opgeslagen in de logbestanden van de server.

(2) Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn gegevensbestanden die door de internetbrowser op je computersysteem worden opgeslagen. Cookies helpen het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

2. Het verzamelen van persoonsgegevens wanneer je per e-mail contact met ons opneemt of als jij je abonneert op onze nieuwsbrief

Als je per e-mail contact met TestingTime opneemt of als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Werkgever

De gegevens die je levert, worden door TestingTime opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. De persoonsgegevens die verzameld worden om contact met je op te nemen, bevatten jouw contactgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld je voor- en achternaam, je werkgever en je e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen en worden niet op een andere manier verwerkt. TestingTime verwijdert gegevens die in deze context zijn verkregen zodra opslag niet langer nodig is. Indien wij echter wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, wordt de verwerking van deze gegevens beperkt.

Wettelijke basis: De wettelijke basis voor het verwerken, is ons legitieme belang om jou te voorzien van informatie en om onze website en diensten aan jou te presenteren. Als jij je voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld, heb je ingestemd met het gebruik van jouw gegevens voor de volgende doeleinden.

Doel van de verwerking: Het verwerken van deze persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om contact met je op te kunnen nemen en je te voorzien van informatie, zoals voor het beantwoorden van vragen, voor het geven van updates over onze producten en diensten en voor marketinginformatie. Je kunt je te allen tijde weer afmelden van onze nieuwsbrief.

Opslag: De door jou ingediende persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door TestingTime en voor onze eigen doeleinden. Bekijk hoofdstuk 12 voor een lijst met de door ons gebruikte opslag- en verwerkingstools.

3. Verzamelen van persoonsgegevens als jij je als testgebruiker op onze website registreert

Je hebt de mogelijkheid om je te registreren op onze website door de volgende persoonsgegevens in te dienen:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Postcode
 • Tijdzone
 • Talen
 • Opleiding
 • Arbeidssituatie
 • Besturingssysteem
 • E-mailadres (validatie vereist)
 • Mobiel telefoonnummer (validatie vereist)

Naast het bovenstaande worden je IP-adres en de datum en tijd van registratie opgeslagen om misbruik van onze diensten te voorkomen.

Wettelijke basis: De wettelijke basis voor verwerking is jouw intentie om een contract met ons af te sluiten.

Doel van de verwerking: Het verwerken van persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om specifieke stappen te kunnen ondernemen alvorens wij een contract met jou als testgebruiker afsluiten, om contact met je op te nemen en om je te voorzien van informatie, updates over onze producten en diensten en marketinginformatie. Je kunt je te allen tijde weer afmelden van onze nieuwsbrief.

Opslag: De door jou ingediende persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door TestingTime en voor onze eigen doeleinden. Bekijk hoofdstuk 12 voor een lijst met de door ons gebruikte opslag- en verwerkingstools.

4. Verzameling van persoonsgegevens als je op de shortlist voor een onderzoek staat

Indien het bedrijf van een klant ons voor een specifiek productonderzoek naar persoonsgegevens vraagt die nog niet zijn opgeslagen in de TestingTime-database, zal TestingTime de testgebruiker per e-mail met een screeninglink erin vragen de ontbrekende gegevens te verstrekken. Het beantwoorden van de screeningvragen door de testgebruiker is vrijwillig.

Houd er rekening mee dat de selectie van testgebruikers voor een onderzoek afhangt van het feit of de individuele testgebruiker antwoord heeft gegeven op een specifieke vraag. Dit leidt tot een hogere kans om geselecteerd te worden als testgebruiker voor een onderzoek.

Wettelijke basis: De wettelijke basis voor verwerking is jouw intentie om een contract af te sluiten.

Doel van de verwerking: Het verwerken van persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om specifieke stappen te kunnen ondernemen, alvorens wij een contract met jou als testgebruiker afsluiten.

Opslag: TestingTime stuurt deze persoonsgegevens door naar de klant. We vertrouwen op het principe van gegevensminimalisatie en delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het onderzoek. Bekijk hoofdstuk 12 voor een lijst met de door ons gebruikte opslag- en verwerkingstools.

5. Verzameling van persoonsgegevens als je geselecteerd bent om deel te nemen aan een onderzoek

Als je geselecteerd bent om deel te nemen aan een onderzoek, sturen wij je een korte herinnering met de details.

Om een opname aan te vragen en om de betaling van je geaccumuleerde inkomsten goed te keuren, moet je ons je IBAN- of PayPal-informatie verstrekken.

Wettelijke basis: De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van een contract.

Doel van de verwerking: Het verwerken van persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om jou de vergoeding voor een succesvolle deelname aan het onderzoek te kunnen betalen, om contact met je op te kunnen nemen en om je te voorzien van informatie, updates over onze producten en diensten en marketinginformatie. Je kunt je te allen tijde weer afmelden van onze nieuwsbrief.

Opslag: TestingTime stuurt deze persoonsgegevens door naar de klant. Bekijk hoofdstuk 12 voor een lijst met de door ons gebruikte opslag- en verwerkingstools.

6. Verzamelen van persoonsgegevens voor de rekrutering van onze medewerkers

Als je solliciteert naar een functie bij TestingTime, vragen wij je om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Talen
 • Opleidingsgegevens
 • Arbeidssituatie
 • Financiële gegevens
 • Werkgegevens
 • Paspoort / ID
 • Socialezekerheidskaart
 • Certificaten / diploma’s

Naast het bovenstaande wordt jouw IP-adres opgeslagen om misbruik van onze diensten te voorkomen.

Wettelijke basis: De wettelijke basis voor verwerking is jouw intentie om een contract met ons af te sluiten voor wervingsdoeleinden.

Doel van de verwerking: De registratie van persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om een contract voor wervingsdoeleinden aan te kunnen gaan.

Opslag: De door jou ingediende persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door TestingTime en voor dienstverleningsdoeleinden.

7. Je gegevensbeschermingsrechten

Je hebt bepaalde rechten op basis van de geldende gegevensbeschermingswet. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, uiterlijk binnen een kalendermaand na ontvangst. Houd er rekening mee dat we je kunnen vragen om jouw identiteit te verifiëren alvorens wij op dergelijke verzoeken reageren.

Recht van inzageJe hebt het recht om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die wij als gegevensbeheerder van jou opgeslagen hebben. Deze zullen wij jou in elektronische vorm verstrekken.
Recht op rectificatieJe hebt het recht ons te vragen om onze gegevens te corrigeren als je van mening bent dat ze onjuiste of onvolledige informatie over jou bevatten.
Recht van inzageAls je toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming volledig of gedeeltelijk in te trekken. Daartoe behoren gevallen waarbij je je wilt afmelden voor marketingboodschappen.

Zodra we op de hoogte zijn gebracht dat jij je toestemming hebt ingetrokken, verwerken we je gegevens niet meer voor het doeleinde / de doeleinden waarvoor je oorspronkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij er een andere wettelijke basis voor verwerking is. Om ervoor te zorgen dat je geen e-mails meer van ons ontvangt, moet je op de 'afmelden'-link klikken in het e-mailbericht dat je van ons hebt ontvangen of dien je contact met ons op te nemen.
Recht op gegevenswissingJe hebt het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen als dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of als ze onwettig zijn verwerkt.
Recht op beperking van de verwerkingJe hebt het recht om te verzoeken dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt indien jij van mening bent dat ze foutief zijn, dat onze verwerking onwettig is of als we ze niet langer hoeven te verwerken voor het oorspronkelijke doeleinde, maar waar wij niet in staat zijn geweest om ze te verwijderen vanwege een wettelijke verplichting of omdat je niet wilt dat wij ze verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid van de gegevensJe hebt het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens in een gebruikelijk formaat, zoals Excel, overdragen naar een andere gegevensbeheerder. Daarbij dient het te gaan om gegevens die je ons hebt verstrekt en die we verwerken met automatische middelen op de wettelijke basis van jouw toestemming of om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen (bijv. om onze diensten te leveren). Tevens kun je verzoeken om de persoonsgegevens zelf te ontvangen.
Recht van bezwaarWaar de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens ons legitieme belang is, heb je het recht om bezwaar in te dienen tegen een dergelijke verwerking om redenen die gerelateerd zijn aan jouw specifieke situatie. Wij zullen gehoor geven aan jouw verzoek, tenzij we een dwingende legitieme wettelijke basis hebben voor het verwerken die zwaarder weegt dan jouw belangen, of als we gegevens moeten blijven verwerken voor de totstandkoming, uitoefening of verdediging van een juridische claim.
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantieYou have the right of appeal to a data protection supervisory authority if you believe that the processing of your personal data violates data protection law. In Switzerland, you can contact the Federal Data Protection and Information Commissioner, Feldeggweg 1, CH-3003 Bern

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat het verwerken van jouw persoonsgegevens de gegevensbeschermingswet schendt. In Zwitserland kun je contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner, Feldeggweg 1, CH-3003 Bern

8. Gebruik van Google Analytics

(1) TestingTime gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Alphabet Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die het analyseren van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie over jouw gebruik van de website gecreëerd is, wordt normaal gesproken overgedragen naar een Google-server in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering wordt geactiveerd op de website, wordt jouw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die een partij zijn in de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een Google-server in de Verenigde Staten en wordt deze daar pas ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, rapporten samen te stellen over websiteactiviteiten en om de exploitant van de website te voorzien van andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik.

(2) Het IP-adres dat is overgedragen als onderdeel van de Google Analytics-dienst wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

(3) Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op jouw computer door je browserinstellingen te veranderen; in dit geval zul je echter niet in staat zijn om alle functies van de website volledig te kunnen gebruiken. Tevens kun je de opslag van de gegevens die door de cookie gecreëerd zijn en die gerelateerd zijn aan jouw gebruik van de website (incl. je IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymiseIp()’. Dit betekent dat verdere verwerking van IP-adressen wordt uitgevoerd in ingekorte vorm, wat persoonlijke identificatie voorkomt. In geval dat de verzamelde gegevens jouw persoon identificeren, worden ze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens in één keer verwijderd.

(5) TestingTime gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om regelmatig verbeteringen aan te kunnen brengen. Met de verkregen statistieken kan TestingTime de website verbeteren en deze aantrekkelijker voor jou als gebruiker maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6(1)(f) van de AVG.

(6) Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.
Servicevoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
en het privacybeleid: http://www.google.com/policies/privacy

9. Gebruik van Google AdWords

(1) TestingTime gebruikt de Google AdWords-dienst om aandacht te vestigen op aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites door middel van advertentiemedia (‘Google AdWords’). In samenhang hiermee kan het succes van de afzonderlijke advertentiecampagnes worden bepaald op basis van de advertentiecampagnegegevens. TestingTime gebruikt dit om jouw interesses te volgen, om jou advertenties te tonen die je mogelijk interessant vindt, om deze website aantrekkelijker voor jou te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te behalen.

(2) Deze advertentiematerialen worden door Google geleverd met behulp van ad-servers. In deze context gebruikt TestingTime ad-servercookies, die het mogelijk maken dat bepaalde prestatieparameters gemeten kunnen worden, zoals advertentie-impressies of het aantal klikken door gebruikers. Als je op deze website bent gekomen door te klikken op een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op je computer op. Deze cookies komen normaal gesproken na 30 dagen te vervallen en zijn niet bedoeld om jou persoonlijk te identificeren. De analysegegevens in deze cookie bevatten normaal gesproken de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-weergaveconversies) en afmeldgegevens (om aan te geven dat de gebruiker geen contact meer wil).

(3) Deze cookies zorgen ervoor dat Google jouw internetbrowser kan herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie die op zijn/haar computer is opgeslagen nog steeds geldig is, zullen zowel Google als de klant herkennen dat ze geklikt hebben op de advertentie en dat ze naar deze pagina werden gestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Daarom kunnen cookies niet worden gevolgd op de websites van AdWords-klanten. Als onderdeel van de beschreven advertentiecampagnes verzamelt of verwerkt TestingTime zelf geen persoonsgegevens, maar ontvangt zij in plaats daarvan regelmatig een statistische analyse van Google. Met deze analyse kan TestingTime identificeren welke advertentiecampagnes met name effectief waren. TestingTime ontvangt geen aanvullende gegevens van het gebruik van het advertentiemateriaal en de gebruiker kan niet worden geïdentificeerd op basis van deze informatie.

(4) Vanwege de gebruikte marketingtools brengt jouw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. TestingTime heeft geen invloed op de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld door Google via het gebruik van deze tool en heeft geen invloed op hoe de gegevens worden gebruikt. Zij is daarom niet in staat om hier informatie over te verstrekken. Via de integratie van AdWords-conversietracking wordt Google geïnformeerd dat je een bepaald deel van onze website hebt bezocht of dat je geklikt hebt op een TestingTime-advertentie. Als je geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google jouw bezoek aan je account koppelen. Zelfs als je niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd is er een mogelijkheid dat de aanbieder jouw IP-adres detecteert en opslaat.

(5) Je kunt jouw deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door de betreffende instelling in je browsersoftware te veranderen (d.w.z. dat het weigeren van cookies van derden ertoe leidt dat jij geen advertenties van derden ontvangt); b) door cookies voor conversietracking te deactiveren door de instellingen in je browser te veranderen, zodat cookies van het domein ‘www.gooogleadservices.com’ worden geblokkeerd, https://www.google.com/settings/ads (houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd als jij je cookies verwijdert); c) door het deactiveren van interesse-gebaseerde-advertenties van aanbieders die zich aangemeld hebben voor de ‘About Ads’-zelfreguleringscampagne via de link http://www.aboutads.info/choices (houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd als jij je cookies verwijdert); d) door permanente deactivering in je Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser met de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Dientengevolge kun je mogelijk niet alle functies van deze dienst volledig gebruiken.

(6) De wettelijke basis voor het verwerken van jouw gegevens is ons legitieme belang. Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Google op: http://www.google.com/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Als alternatief kun je de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken.

10. Gebruik van Facebook

(1) We gebruiken Facebook Ads voor het rekruteren van testgebruikers en onze website bevat een link naar onze Facebookpagina.

(2) Het uitvoerende bedrijf van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de beheerder voor het verwerken van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

(3) Het gepubliceerde gegevensbeleid van Facebook, dat toegankelijk is op https://www.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over hoe persoonsgegevens door Facebook worden verzameld, verwerkt of gebruikt.

11. Gebruik van LinkedIn

We gebruiken de functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Telkens wanneer je een pagina van ons bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat jouw IP-adres onze pagina’s heeft bezocht. Als je op de ‘Aanbevelen-knop’ van LinkedIn klikt en bent ingelogd op je account bij LinkedIn, kan LinkedIn jouw bezoek aan onze website toewijzen aan jou en aan jouw gebruikersaccount. We willen aangeven dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Raadpleeg voor meer informatie het LinkedIn-privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12. Serviceaanbieders en internationale overdracht

De volgende tabel laat zien welke tools van welke serviceaanbieders door TestingTime worden gebruikt om de website te laten functioneren en om verkoop- en marketingactiviteiten uit te voeren. Deze serviceaanbieders kunnen zich buiten Zwitserland en de EER bevinden. Waar dit het geval is, vertrouwen we op de contractuele clausules die goedgekeurd zijn door de EU-commissie om de adequate bescherming van jouw persoonsgegevens in het buitenland te waarborgen en, waar reden is om te twijfelen aan de geschiktheid van de bescherming, om een impactbeoordeling voorafgaand aan een dergelijke overdracht uit te voeren.

ToolBedrijfGebruik
Nine Internet Solutions AGNine Internet Solutions AG
Badenerstrasse 47
8004 Zürich
Zwitserland
TestingTime’s openbare WordPress-contentwebsites worden gehost door Nine Internet Solutions AG in Zwitserland.

https://www.nine.ch/en/privacy-policy
mongoDB AtlasMongoDB Inc.
1633 Broadway
38th Floor
New York, NY 10019
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt mongoDB Atlas. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen bij mongoDB Atlas. Het datacentrum staat in Ierland.

https://www.mongodb.com/cloud-terms-and-conditions
AWSAmazon
410 Terry Ave. North
Seattle, WA
98109-5210
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt AWS om profielfoto's van testgebruikers op te slaan. Het computercentrum staat in Ierland.

https://aws.amazon.com/privacy
CloudflareCloudflare LLC
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Cloudflare om de website te beschermen tegen DDoS-aanvallen.

https://www.cloudflare.com/privacypolicy
SendGridSendGrid, Inc.
1801 California Street,
Suite 500
Denver, Colorado 80202
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt SendGrid om geautomatiseerde en persoonlijke e-mails naar testgebruikers en klanten te sturen.

https://sendgrid.com/policies/privacy/
MessagebirdMessagebird
Baarsjesweg 285
1058 AE Amsterdam
Nederland
TestingTime gebruikt Messagebird om geautomatiseerde en persoonlijke sms'jes naar testgebruikers en klanten te sturen.

https://www.messagebird.com/en/legal/privacy
BambooHRBambooHR
335 S 560 W
Lindon, Utah 84042
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt BambooHR voor alle interne en externe HR-activiteiten.

https://www.bamboohr.com/privacy
ZendeskZendesk
1019 Market St
San Francisco, CA 94103
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Zendesk om supportverzoeken te beantwoorden. Verzoeken die naar help@testingtime.com worden gestuurd, worden automatisch doorgestuurd naar Zendesk.

https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy
Bexiobexio AG
Alte Jonastrasse 24
8640 Rapperswil-Jona
Zwitserland
TestingTime gebruikt Bexio voor boekhouding en verrekening.

https://www.bexio.com/de-CH/datenschutz
G Suite
(Gmail, Calendar, Documents, Drive)
Google
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Google Suite als interne kantooroplossing voor e-mail, kalender, documenten en gegevensopslag.

https://policies.google.com/privacy
HubSpotHubSpot Inc.
25 First Street
Cambridge, MA 02141
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt HubSpot voor het versturen van geautomatiseerde en persoonlijke e-mails aan klanten en voor marketingcommunicatie (bijv. nieuwsbrieven) aan abonnees.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy
LookbackLookback Inc.
470 Ramona St.
Palo Alto, CA 94301
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Lookback voor het uitvoeren van gebruikersonderzoeken met testgebruikers en klanten om de producten en diensten van TestingTime te verbeteren.

https://lookback.io/privacy
AdobeSignAdobe Inc.
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Adobe om digitale handtekeningen voor geheimhoudingsovereenkomsten en contracten te verzamelen.

https://www.adobe.com/privacy.html
EversignApilayer Gmbh
Elisabethstrasse 15/5A+B
1010 Wenen
Oostenrijk
TestingTime gebruikt Eversign voor het automatisch verzamelen van digitale handtekeningen voor geheimhoudingsovereenkomsten en andere wettelijke documenten van testgebruikers.

https://eversign.com/legal/privacy
ZoomZoom Video Communications Inc.
55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600
San Jose, CA 95113
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Zoom voor het houden van webinars voor klanten.

https://zoom.us/privacy
YokoyYokoy Group AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
Zwitserland
TestingTime gebruikt Yokoy voor het medewerkersuitgavenbeheer.

https://www.yokoy.ai/en/privacy-policy
AsanaAsana
1550 Bryant St Suite 200
San Francisco, CA 94103
Verenigde Staten
TestingTime gebruikt Asana voor projectmanagement.

https://asana.com/terms#privacy-policy
HotjarHotjar Ltd
Dragonara Business Centre
5th Floor, Dragonara Road,
Paceville St Julian’s STJ 3141
Malta
TestingTime gebruikt Hotjar om de bruikbaarheid van de website te optimaliseren.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

13. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als onderdeel van de Norstat Group heeft TestingTime een gegevensbeschermingsfunctionaris en een EU-vertegenwoordiger die er verantwoordelijk voor zijn dat de wet in acht genomen wordt. In geval van vragen of zorgen kun je via dpo@norstatgroup.com contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris. De EU-vertegenwoordiger is TestingTime Deutschland GmbH, Widdersdorfer Str. 246, 50825 Keulen, Duitsland (help@testingtime.com).

Stand: April 2022