Privacystatement TestingTime panel Nederland

1. Inleiding

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens als je lid bent van het TestingTime panel, als je deelneemt aan marktonderzoeken georganiseerd door TestingTime, en als je de (mobiele) website www.testingtime.com/nl bezoekt.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Je bent lid van het TestingTime panel omdat je lid bent van het Norstatpanel. Deze panels zijn activiteiten van dochterondernemingen van Norstat AS. Voor alle verwerkingen van je persoonsgegevens als lid van deze panels zijn Norstat AS en haar dochterondernemingen, waaronder Norstat Netherlands, gezamenlijk verantwoordelijk. We lichten dat hieronder verder toe.

3. Norstatpanel

Omdat de moedermaatschappij van Norstat Netherlands (Norstat AS) en de andere vestigingen van Norstat in de EU ook gebruik kunnen maken van het Norstatpanel voor hun klanten (je kunt bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een onderzoek voor een klant van Norstat Italië) is de verwerkingsverantwoordelijkheid voor die verwerkingen anders geregeld, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van je deelname aan het Norstatpanel zijn Norstat AS, Norstat Netherlands B.V. en de andere Norstat groepsmaatschappijen die van het Norstat panel gebruik maken gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. In de praktijk maakt dat voor jou geen verschil. Je kan voor al jouw vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens (dus ook wanneer je deelneemt aan een onderzoek voor een klant van Norstat Italië) contact opnemen met Norstat Netherlands.

4. TestingTime

Als lid van het Norstatpanel ben je automatisch ook lid van het TestingTime panel. Het TestingTime panel is ook een activiteit van een dochteronderneming van Norstat AS: TestingTime AG, Rieterstrasse 6, 8002 Zurich, Zwitzerland. Voor de verwerking van je persoonsgegevens door TestingTime is Norstat Netherlands B.V. (gezamenlijk met de andere Norstat bedrijven) verwerkingsverantwoordelijk. Je kan je met vragen of klachten over TestingTime dus ook tot Norstat Netherlands wenden.
Dit zijn onze contactgegevens:
e-mail: privacy@norstat.nl
telefoon: 020-4897680
post: Norstat Netherlands B.V., afdeling Privacy, Oostenburgervoorstraat 83, 1018 MP Amsterdam

5. Over de Norstat groep

De Norstat groep (Norstat AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Noorwegen) (https://norstat.co/) werd in 1997 opgericht in Noorwegen en is sindsdien uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende marktonderzoekers in Europa. In 2022 werden in Nederland zowel Respondenten.nl als CG Research onderdeel van de Norstat groep. Respondenten.nl en CG Research zijn inmiddels verdergegaan als Norstat Netherlands B.V. TestingTime AG is sinds 2021 onderdeel van de Norstat

groep. Meer informatie, waaronder de groepsmaatschappijen die gebruik maken van het Norstatpanel en TestingTime, kun je vinden op https://norstat.co.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij organiseren marktonderzoeken voor bedrijven en organisaties die willen weten wat consumenten bezighoudt. We doen dat telefonisch, één-op-één of via panelsessies met respondenten en via online vragenlijsten in het Norstatpanel en TestingTime. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Dat doen we ook bij je bezoek aan onze website en als je gebruik maakt van onze app. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • je naam
 • je geboortedatum
 • je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres
 • je geslacht
 • foto’s en video’s van marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op vragen uit marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op screenervragen om jou gericht te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoek (telefonisch, één-op-één- sessies, panelsessies, online vragenlijsten)
 • gegevens over je bezoek aan onze (mobiele) website, app en pagina’s op onze social media, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum, tijdstip en duur van je bezoek
 • gegevens over je interesses en voorkeuren als gebruiker van onze (mobiele) website, app, producten en diensten
 • financiële gegevens (in verband met het uitbetalen van vergoedingen voor deelname aan onderzoeken, en het melden daarvan aan de belastingdienst)
 • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor het verwerken van deze persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming is vereist (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je culturele achtergrond, gezondheid, godsdienst en politieke voorkeur) zullen wij je die vooraf vragen en die persoonsgegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

7. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om je lidmaatschap van en deelname aan het Norstatpanel en TestingTime mogelijk te maken
 • om je te benaderen per e-mail om deel te nemen aan marktonderzoeken
 • om je te benaderen per telefoon om deel te nemen aan marktonderzoeken
 • om te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoeken
 • om de resultaten van die marktonderzoeken te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je persoonsgegevens waar nodig te anonimiseren
 • om de resultaten van het selectieproces voor een marktonderzoek te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om eventuele vergoedingen voor deelname aan marktonderzoeken te kunnen registreren en uit te betalen, en te voldoen aan de wettelijke verplichting om gegevens daarover aan de belastingdienst door te geven
 • om gepersonaliseerde advertenties op social media te kunnen plaatsen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of servicebericht toe te kunnen sturen
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van eventuele geschillen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website en app te verbeteren en om fraude tegen te gaan

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

8. Wat zijn de rechtsgronden van Norstat voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Norstat verwerkt je persoonsgegevens omdat zij daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang heeft. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen en de wet geen toestemming voorschrijft. We mogen dat ook doen in het belang van onze klanten, en van Norstat AS en de andere dochtermaatschappijen van de Norstat groep. De wet schrijft voor dat wij de belastingdienst informeren over beloningen die wij uitkeren voor deelname aan onderzoeken. De rechtsgrond daarvoor is dus in dat geval het voldoen een wettelijke verplichting.
Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we die toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.

9. Delen van je persoonsgegevens met derden

Norstat groep

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere dochterondernemingen van de Norstat groep. Je persoonsgegevens worden door de Norstat groep buiten Nederland uitsluitend gebruikt om je als lid van het Norstat panel uit te nodigen voor marktonderzoeken van klanten van die buitenlandse dochterondernemingen van de Norstat groep, zowel in het Norstatpanel als TestingTime. Op het gebruik door (dochterondernemingen van) Norstat groep van je persoonsgegevens is dit privacystatement onverkort van toepassing. Meer informatie over de verantwoordelijkheid van de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het Norstatpanel vind je hierboven onder het kopje Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Opdrachtgevers

Als je als respondent deelneemt aan een marktonderzoek kunnen je persoonsgegevens, waaronder geluids- en beeldopnames, met onze opdrachtgevers worden gedeeld. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waar jij voor bent uitgenodigd en/of waar je aan deelneemt.

Overige derden

In bepaalde gevallen moeten je gegevens worden gedeeld met de belastingdienst

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Je persoonsgegevens worden opgeslagen en alleen verwerkt in Nederland en in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving en de AVG.

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login op de website goed kunnen functioneren.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn mogelijk.

Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij je (eerste) bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid cookies te accepteren of te weigeren. Die keuze kan je later wanneer je wil weer aanpassen.

Hier volgt een overzicht van de cookies die wij op onze website gebruiken, samen met uitleg over de gebruiksdoeleinden van deze cookies.

CookieToepassingsgebiedSoortBeschrijvingGebruiksduur
__cfduid.hs-scripts.com .hs-banner.de .usemessages.com .hsadspixel.net .hs-analytics.net .hubspot.de testingtime.comCRMDeze cookie wordt gebruikt door diensten zoals HubSpot om afzonderlijke klanten te identificeren met een gezamenlijk IP-adres en om per klant beveiligingsinstellingen toe te passen. De cookie komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.1 maand
countrycodewww.testingtime.comAndereWij gebruiken deze cookie om jouw locatie te kunnen bepalen.1 dag
_ga
_gat
_gid
.testingtime.comAnalyticsGoogle Analytics plaatst deze cookies om het aantal bezoeken bij te houden en te traceren en om aanvragen van bots te filteren1 dag
_hssc
_hstc
_hssrc
.testingtime.comCRMHubSpot plaatst deze cookies om anonieme statistische informatie te verzamelen over jouw bezoek aan onze website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde duur en het soort pagina's dat geladen werd.1 dag
hubspotuk messagesUtk.testingtime.comCRMHubSpot plaatst deze cookies om anonieme statistische informatie te verzamelen over jouw bezoek aan onze website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde duur en het soort pagina's dat geladen werd.1 jaar
test_cookie IDE.doubleclick.netWerkingDeze cookies gaan na of het mogelijk is cookies op jouw browser te plaatsen.2 jaar
PLAY_LANG.testingtime.comWerkingDeze cookie detecteert de taal van de gebruiker. De cookie wordt alleen gebruikt als de taalinstelling van de browser niet kan worden vastgesteld.1 dag

10. LinkedIn Insight Tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag om na te gaan hoe effectief onze reclameactiviteiten zijn en om je reclame te kunnen tonen die aansluit bij jouw interesses.
De LinkedIn Insight Tag wordt gebruikt om conversies te traceren, voor de retargeting van bezoekers van de website en voor extra inzicht in hoe mensen op LinkedIn interageren met onze reclame op LinkedIn. Hier vind je verdere informatie over de LinkedIn Insight Tag https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-faqs. Hier vind je uitleg over hoe je cookies van LinkedIn kunt beheren https://www.linkedin.com/psettings/guest- controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy.

11. E-mails traceren

Sommige e-mails die wij versturen, kunnen ‘web beacon pixels’ (transparante GIF’s) of getraceerde links bevatten, zodat wij kunnen nagaan of een e-mail geopend is en op welke links in de e-mail je hebt geklikt. Wij gebruiken deze informatie om vast te stellen welke elementen in onze e-mails voor jou het interessantste zijn.

Je kunt de pixels wissen door de hele e-mail te wissen. Als je de pixels niet op je computer of op een ander eindapparaat wilt installeren, kun je ervoor kiezen onze e-mails te ontvangen als gewone teksten in plaats van in HTML-formaat, of om afbeeldingen in de e-mail niet te openen.

Je kunt je natuurlijk ook afmelden voor onze mailings door te klikken op ‘Afmelden’ in een van de e- mails

Als je geen cookies wil toestaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je kunt ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Echter: als je geen gebruik wilt maken van cookies kan het zijn dat de website niet goed werkt, en je je niet kunt inschrijven of niet kunt inloggen. Ook kan het zijn dat je problemen ondervindt bij het invullen van online vragenlijsten. Hoe je je instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Kijk daarvoor in de helpfunctie van je browser.

12. Beveiliging en bewaartermijn

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Gegevens die we aan de belastingdienst moeten doorgeven in verband met uitbetaalde vergoedingen moeten we zeven jaar bewaren.

13. Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Als je een beroep wil doen op je rechten kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Norstat Netherlands B.V., afdeling Privacy, Oostenburgervoorstraat 83, 1018 MP Amsterdam of een e-mail sturen aan privacy@norstat.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

14. Wijziging en versie

Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. Als we dat doen zullen we je dat laten weten. We raden je bovendien aan dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 27 december 2023.