Integritetspolicy

Bästa webbplatsbesökare

Vi är glada att du besöker vår webbplats och är intresserad av vårt företag, TestingTime AG, Rieterstrasse 6, 8002 Zurich, Schweiz (”TestingTime” nedan) och våra produkter.

Vi vet att dina personuppgifter är viktiga och anstränger oss för att skydda dem. Denna integritetspolicy (”integritetspolicy”) har till syfte att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, i vilka syften/med vilken laglig grund, och hur vi behandlar dem samt vem vi delar dem med.

Vi samlar in personuppgifter i följande fall:

● När du besöker vår webbplats.
● När du registrerar dig på vår webbplats.
● När du väljs ut till en undersökning.
● När du lämnar in en ansökan om rekrytering.

Nedan finns en översikt över de personuppgifter som samlas in i respektive fall, deras respektive lagliga grund och information om vem som tar emot uppgifterna.

1. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) När webbplatsen uteslutande används för att hitta information, dvs. om du inte registrerar dig eller skickar information till TestingTime på annat sätt (t.ex. via e-post) samlas följande personuppgifter in genom att de skickas från din webbläsare till TestingTime:s server:

● IP-adress
● tid och datum för besöket
● tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
● besökt innehåll (specifika sidor)
● åtkomststatus/HTTP-statuskod
● mängd överförd data i respektive fall
● webbplatsen som besökaren kom ifrån
● din webbläsare
● ditt operativsystem och gränssnitt
● språk och version av webbläsarmjukvaran.

Laglig grund: Den lagliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse att tillhandahålla dig med vår webbplats och våra tjänster.

Behandlingens syfte: Dessa personuppgifter krävs av tekniska skäl för att visa webbplatsen och garantera dess stabilitet och säkerhet.

Lagring: Informationen lagras i serverns loggfiler.

(2) Vår webbplats använder cookies. Cookies är datafiler som lagras av webbläsaren i ditt datorsystem. Cookies hjälper till att underlätta användningen av webbplatser för användarna. Se vår cookiepolicy för mer information.

2. Insamling av personuppgifter när du kontaktar oss via e-post eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev

När du kontaktar TestingTime via e-post eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in följande uppgifter:

● för- och efternamn
● e-postadress
● arbetsgivare.

Uppgifterna du tillhandahåller lagras av TestingTime i syfte att besvara dina frågor. De personuppgifter som samlas in i syfte att kontakta dig inkluderar dina kontaktuppgifter, såsom för- och efternamn, arbetsgivare och e-postadress. Dessa uppgifter används enbart för att kontakta dig och behandlas inte på några andra sätt. TestingTime raderar data som samlats in i detta sammanhang när lagringen inte längre behövs eller begränsar behandlingen av den om det finns lagstadgade arkiveringskrav.

Laglig grund: Den lagliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse att tillhandahålla dig med information samt vår webbplats och våra tjänster. Om du har registrerat dig för nyhetsbrevet har du gett ditt samtycke till attdina uppgifter behandlas i följande syften.

Behandlingens syfte: Behandlingen av dessa personuppgifter krävs för att vi ska kunna kontakta dig och tillhandahålla dig information såsom att svara på frågor, ge uppdateringar om våra produkter och tjänster samt marknadsföringsinformation. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Lagring: Personuppgifterna som du tillhandahåller samlas in och lagras för intern användning av TestingTime och för våra egna syften. I avsnitt 12 hittar du en lista över de lagrings- och behandlingsverktyg som vi använder.

3. Insamling av personuppgifter när du registrerar dig som testanvändare på vår webbplats

Du har möjligheten att registrera dig på vår webbplats genom att tillhandahålla följande personuppgifter:

● för- och efternamn
● födelsedatum
● kön
● land
● postnummer
● tidszon
● språk
● utbildningsnivå
● sysselsättning
● operativsystem
● e-postadress (kräver validering)
● mobilnummer (kräver validering).

Utöver ovan nämnda uppgifter lagras även din IP-adress samt tid och datum för registrering för att förhindra att våra tjänster missbrukas.

Laglig grund: Den lagliga grunden för behandlingen är din avsikt att ingå avtal med oss.

Behandlingens syfte: Behandlingen av personuppgifterna krävs för att vi ska kunna ta specifika steg innan vi ingår avtal med dig som testanvändare, kontakta dig och informera dig, ge uppdateringar om våra produkter och tjänster samt tillhandahålla marknadsföringsinformation. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Lagring: Personuppgifterna som du tillhandahåller samlas in och lagras för intern användning av TestingTime och för våra egna syften. I avsnitt 12 hittar du en lista över de lagrings- och behandlingsverktyg som vi använder.

4. Insamling av personuppgifter när du väljs ut till screening för en undersökning

Om kunden ber om personuppgifter som ännu inte finns i TestingTime:s databas för en specifik undersökning kommer TestingTime att fråga testanvändaren om den saknade informationen genom att skicka ett e-postmeddelande med en screeninglänk. Det är frivilligt att besvara screeningfrågorna.

Observera att huruvida testanvändare väljs ut till en undersökning beror på om respektive testanvändare har besvarat specifika frågor. Det resulterar i att chansen att bli utvald till en undersökning ökar.

Laglig grund: Den lagliga grunden för behandlingen är din avsikt att ingå avtal.

Behandlingens syfte: Behandlingen av personuppgifterna krävs för att vi ska kunna ta specifika steg innan vi ingår avtal med dig.

Lagring: TestingTime vidarebefordrar dessa personuppgifter till kunden. Vi tillämpar principen om dataminimering och delar endast de uppgifter som behövs för att genomföra undersökningen. I avsnitt 12 hittar du en lista över de lagrings- och behandlingsverktyg som vi använder.

5. Insamling av personuppgifter när du väljs ut till att delta i en undersökning

Om du väljs ut för att delta i undersökningen skickar vi en kort påminnelse med alla detaljer.

Påminnelsen innehåller också en uppmaning om att ge oss ditt IBAN eller PayPal-information så att vi kan betala dig.

Laglig grund: Den lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra ett avtal.

Behandlingens syfte: Behandlingen av personuppgifterna krävs för att vi ska kunna betala ut din ersättning för deltagandet i undersökningen, kontakta dig och informera dig, ge uppdateringar om våra produkter och tjänster samt tillhandahålla marknadsföringsinformation. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Lagring: TestingTime vidarebefordrar dessa personuppgifter till kunden. I avsnitt 12 hittar du en lista över de lagrings- och behandlingsverktyg som vi använder.

6. Insamling av personuppgifter för rekrytering av personal

Om du skickar en jobbansökan till TestingTime ber vi dig att ange följande personuppgifter:

● för- och efternamn
● födelsedatum
● nationalitet
● kön
● hemadress
● e-postadress
● telefonnummer
● språk
● utbildningsinformation
● sysselsättning
● bankinformation
● anställningsinformation
● pass/id-kort
● personnummer
● certifikat/diplom.

Utöver ovan nämnda uppgifter lagras även din IP-adress för att förhindra att våra tjänster missbrukas.

Laglig grund: Den lagliga grunden för behandlingen är din avsikt att ingå avtal med oss i rekryteringssyfte.

Behandlingens syfte: Registreringen av personuppgifter krävs för att vi ska kunna ingå avtal med dig i rekryteringssyfte.

Lagring: Personuppgifterna som du tillhandahåller samlas in och lagras för intern användning av TestingTime och för rekryterings- och tjänsteleveranssyften.

7. Dina dataskyddsrättigheter

Du har vissa rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi kommer att besvara din begäran utan oskäligt dröjsmål senast inom en kalendermånad efter att begäran har tagits emot. Observera att vi kan behöva be dig att bekräfta din identitet innan vi kan hantera din begäran.

Rätt till åtkomstDu har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi har om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig och vi kommer att tillhandahålla dem till dig i elektroniskt format.
Rätt till rättelseDu har rätt att begära att vi rättar våra uppgifter om du tror att de kan innehålla felaktig eller ofullständig information om dig.
Rätt till åtkomstOm du har gett oss samtycke att samla in, behandla och överföra dina personuppgifter har du rätt att helt eller delvis återkalla ditt samtycke. Detta inkluderar fall då du inte längre vill ta emot marknadsföringsinformation.
När vi har blivit meddelade om att du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgiften i de syften som du ursprungligen gav ditt samtycke till såvida det inte finns laglig grund för behandlingen. För att sluta ta emot e-post från oss kan du antingen klicka på länken ”Avregistrera dig” som finns i e-postmeddelandena du får av oss eller kontakta oss direkt.
Rätt till raderingDu har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter när de inte längre krävs för de syften som de samlades in i eller om de har behandlats otillbörligen.
Rätt till begränsning av behandlingDu har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du tror att de är felaktiga, att vår behandling är otillåten eller att de inte längre behöver behandlas för det ursprungliga syftet men vi inte kan radera dem på grund av en lagstadgad skyldighet eller för att du inte vill att vi ska radera dem.
Rätt till dataportabilitetDu har rätt att ta emot eller begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt format såsom Excel. Detta gäller uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med automatiserade metoder med ditt samtycke som laglig grund och i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter (t.ex. tillhandahålla våra tjänster).
Rätt att göra invändningarDär vårt legitima intresse är laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att göra invändningar mot behandlingen grundat på din specifika situation. Vi kommer att uppfylla din begäran såvida vi inte har en tvingande laglig grund för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om vi behöver fortsätta att behandla personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsanspråk.
Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighetDu har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen. I Schweiz kan du kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Schweiz

8. Användning av Google Analytics

(1) TestingTime använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Alphabet Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som skapas av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en av Google:s servrar i USA där den också lagras. Om IP-anonymisering är aktiverat på webbplatsen trunkeras IP-adressen av Google först inom en medlemsstat i EU eller andra stater som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bara i undantagsfall överförs hela IP-adressen till Google:s server i USA och trunkeras där. Google använder sedan informationen för att å webbplatsoperatörens vägnar analysera hur webbplatsen används, skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla webbplatsoperatören med andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet.

(2) IP-adressen som överförs som en del av Google Analytics tjänst kombineras inte med någon annan data från Google.

(3) Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock leda till att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner till fullo. Du kan också förhindra lagringen av data som skapas av cookien och rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och Google:s behandling av denna data genom att ladda ner och installera insticksprogrammet som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Denna webbplats använder Google Analytics med filnamnsändelsen ”_anonymiseIp()”. Det betyder att vidare behandling av IP-adresser sker i trunkerad form, vilket förhindrar personlig identifiering. Om uppgifter samlas in om dig som kan identifiera din person exkluderas de omedelbart och personuppgifterna raderas direkt.

(5) TestingTime använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen och göra regelbundna förbättringar. Genom att använda den insamlade statistiken kan TestingTime förbättra webbplatsen och göra den mer engagerande för dig som användare. Den lagliga grunden för användning av Google Analytics är artikel 6(1) (f) i GDPR.

(6) Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001.
Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
översikt över dataintegritet: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
och integritetspolicy: http://www.google.com/policies/privacy.

 

9. Användning av Google AdWords

(1) TestingTime använder tjänsten Google AdWords för att dra uppmärksamhet till attraktiva erbjudanden på externa webbplatser genom annonser (”Google AdWords”). I samband med detta kan resultatet av specifika annonsåtgärder fastställas utifrån data om annonskampanjen. TestingTime använder detta för att spåra intresse, för att visa dig annonser som kan vara intressanta för dig, för att göra webbplatsen mer engagerande för dig och för att uppnå en rättvis beräkning av annonskostnader.

(2) Dessa annonsmaterial tillhandahålls av Google med hjälp av annonsservrar. I detta sammanhang använder TestingTime annonsservercookies som gör det möjligt att mäta vissa prestandaparametrar såsom antal visningar och antal klick. Om du kommer till vår webbplats genom att klicka på en Google-annons placerar Google AdWords en cookie på din dator. Generellt blir dessa cookies ogiltiga efter 30 dagar och är inte utformade för att identifiera din person. Analysinformationen som lagras i cookien innehåller vanligtvis cookiens unika id, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visningen (relevant för konvertering efter visning) och information om avböjande (informerar om att användaren inte vill kontaktas mer).

(3) Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en webbplats från en AdWords-kund och om cookien som lagrats på dennes dator fortfarande är giltig kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje AdWords-kund får en unik cookie. Därför kan cookies inte spåras över olika AdWords-kunders webbplatser. TestingTime samlar inte själv in eller behandlar personuppgifter som en del av de beskrivna annonseringsåtgärderna utan tar istället regelbundet emot statistiska analyser som tillhandahålls av Google. Med dessa analyser kan TestingTime identifiera vilka annonseringsåtgärder som är särskilt effektiva. TestingTime tar inte emot ytterligare uppgifter från användningen av annonsmaterial och användaren kan inte identifieras utifrån denna information.

(4) På grund av de använda marknadsföringsverktygen upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Google-servern. TestingTime har ingen kontroll över mängden data som samlas in av Google genom detta verktyg och inte heller över hur uppgifterna används och kan därför inte ge några upplysningar om detta. Genom integrationen av AdWords konverteringsspårning informeras Google om att du har besökt en specifik del av vår webbplats eller klickat på en TestingTime-annons. Om du är registrerad för en Google-tjänst kan Google koppla samman ditt besök med det kontot. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad finns det en möjlighet att leverantören upptäcker och lagrar din IP-adress.

(5) Du kan förhindra att du blir föremål för denna spårningsprocess på flera olika sätt: a) genom att ändra de relevanta inställningarna i din webbläsarmjukvara (specifikt genom att avvisa tredjepartscookies, då får du inte annonser från tredjepartsleverantörer); b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.com/settings/ads (observera att inställningen raderas när du raderar cookies); c) genom att inaktivera intressebaserad annonsering från leverantörer som är med i ”About Ads” självreglerande kampanj via länken http://www.aboutads.info/choices (observera att inställningen raderas när du raderar cookies); d) genom permanent inaktivering i webbläsaren Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Till följd av detta kan det hända att du inte kan använda alla tjänstens funktioner till fullo.

(6) Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är vårt legitima intresse. Du hittar mer information om Google:s integritetspolicy här: http://www.google.com/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/en.html. Som alternativ kan du besöka Network Advertising Initiative:s (NAI) webbplats på http://www.networkadvertising.org.

10. Användning av Facebook

(1) Vi använder Facebook Ads för rekrytering av testanvändare och vår webbplats innehåller en länk till vår Facebook-sida.

(2) Företaget som driver Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om den registrerade bor utanför USA eller Kanada är personuppgiftsbiträdet Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

(3) Facebook:s publicerade datapolicy finns på https://www.facebook.com/about/privacy/ och innehåller information om hur Facebook samlar in, behandlar och använder personuppgifter.

11. Användning av LinkedIn

Vi använder funktioner från nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du besöker någon av våra sidor som innehåller funktioner från LinkedIn upprättas en anslutning till LinkedIn:s servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på ”rekommendera-knappen” på LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-konto är det möjligt för LinkedIn att koppla ditt besök på vår webbplats till ditt konto. Vi vill understryka att vi, som leverantör av webbplatsen, inte har kunskap om i vilken utsträckning LinkedIn använder den överförda datan.

Du hittar mer information i LinkedIn:s integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12. Tjänsteleverantörer och internationella överföringar

Tabellen nedan visar vilka verktyg som TestingTime använder från respektive tjänsteleverantörer för att driva webbplatsen och genomföra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Dessa tjänsteleverantörer kan befinna sig utanför Schweiz och EES. I dessa fall förlitar vi oss på de avtalsklausuler som EU-kommissionen har godkänt för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter utomlands och i händelse av att det finns skäl att tvivla på skyddsnivån genomför vi en konsekvensanalys innan en överföring görs.

VerktygFöretagAnvändning
Nine Internet Solutions AGNine Internet Solutions AG
Badenerstrasse 47
8004 Zurich
Switzerland
TestingTime:s offentliga webbplatser med WordPress-innehåll har Nine Internet Solutions AG i Schweiz som webbvärd.

https://www.nine.ch/en/privacy-policy
mongoDB AtlasMongoDB Inc.
1633 Broadway
38th Floor
New York, NY 10019
USA
TestingTime använder sig av mongoDB Atlas. Alla personuppgifter lagras hos mongoDB Atlas. Datacentralen befinner sig på Irland.

https://www.mongodb.com/cloud-terms-and-conditions
AWSAmazon
410 Terry Ave. North
Seattle, WA
98109-5210
USA
TestingTime använder AWS för att lagra testanvändares profilbilder. Datorhallen befinner sig på Irland.

https://aws.amazon.com/privacy
CloudflareCloudflare LLC
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
USA
TestingTime använder Cloudflare för att skydda webbplatsen mot DDoS-attacker.

https://www.cloudflare.com/privacypolicy
SendGridSendGrid, Inc.
1801 California Street,
Suite 500
Denver, Colorado 80202
USA
TestingTime använder SendGrid för att skicka automatiska och personliga e-postmeddelanden till testanvändare och kunder.

https://sendgrid.com/policies/privacy/
MessagebirdMessagebird
Baarsjesweg 285
1058 AE Amsterdam
Netherlands
TestingTime använder Messagebird för att skicka automatiska och personliga e-postmeddelanden till testanvändare och kunder.

https://www.messagebird.com/en/legal/privacy
BambooHRBambooHR
335 S 560 W
Lindon, Utah 84042
USA
TestingTime använder BambooHR för alla interna och externa HR-aktiviteter.

https://www.bamboohr.com/privacy
ZendeskZendesk
1019 Market St
San Francisco, CA 94103
USA
TestingTime använder Zendesk för att besvara supportärenden. Förfrågningar som skickas till help@testingtime.com vidarebefordras automatiskt till Zendesk.

https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy
Bexiobexio AG
Alte Jonastrasse 24
8640 Rapperswil-Jona
Switzerland
TestingTime använder Bexio för bokföring och redovisning.

https://www.bexio.com/de-CH/datenschutz
G Suite
(Gmail, Calendar, Documents, Drive)
Google
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043
USA
TestingTime använder Google Suite som intern kontorslösning e-post, kalender, dokument och datalagring.

https://policies.google.com/privacy
HubSpotHubSpot Inc.
25 First Street
Cambridge, MA 02141
USA
TestingTime använder HubSpot för att skicka automatisk och personlig e-post till kunder och för marknadsföringskommunikation (t.ex. nyhetsbrev) till registrerade prenumeranter.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy
LookbackLookback Inc.
470 Ramona St.
Palo Alto, CA 94301
USA
TestingTime använder Lookback för att genomföra användarundersökningar med testanvändare och kunder för att förbättra TestingTime:s produkter och tjänster.

https://lookback.io/privacy
AdobeSignAdobe Inc.
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
TestingTime använder Adobe för att samla in digitala underskrifter för sekretessavtal och kontrakt.

https://www.adobe.com/privacy.html
EversignApilayer Gmbh
Elisabethstrasse 15/5A+B
1010 Vienna
Austria
TestingTime uses Eversign to automatically collect digital signatures for NDAs and other legal documents from test users.

https://eversign.com/legal/privacy
ZoomZoom Video Communications Inc.
55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600
San Jose, CA 95113
USA
TestingTime använder Zoom för att hålla webbinarier för kunder.

https://zoom.us/privacy
YokoyYokoy Group AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich
Switzerland
TestingTime använder Yokoy för hantering av personalkostnader.

https://www.yokoy.ai/en/privacy-policy
AsanaAsana
1550 Bryant St Suite 200
San Francisco, CA 94103
USA
TestingTime använder Asana för projektledning.
https://asana.com/terms#privacy-policy
HotjarHotjar Ltd
Dragonara Business Centre
5th Floor, Dragonara Road,
Paceville St Julian's STJ 3141
Malta
TestingTime använder Hotjar för att optimera webbplatsens användbarhet.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
MixpanelMIXPANEL S.L.
Avenida Diagonal, 442 - P. 3 PTA. 1 08037, Barcelona,
Spain
TestingTime använder Mixpanel för att optimera webbplatsens användbarhet.

https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

13. Dataskyddsombud

Som del av Norstat Group har TestingTime ett dataskyddsombud och en EU-företrädare som ansvarar för att säkerställa att lagstiftningen följs. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta dataskyddsombudet på dpo@norstatgroup.com. EU-företrädaren är TestingTime Deutschland GmbH, Widdersdorfer Str. 246, 50825 Köln, Tyskland (help@testingtime.com).

 

Status: Augusti 2023