Vanliga frågor från våra kunder

Allt du behöver veta om vår tjänst och era fördelar.

Frågor om incitament och kostnader

Vem sköter betalningarna av incitament?

Det gör vi. Och incitamenten ingår alltid i det totala beloppet. Använd vår enkla och transparenta kalkylator för att se ditt pris.

Hur mycket kostar rekrytering?

Priset beror på undersökningsmetod, antal testanvändare och önskad profil. Använd vår enkla och transparenta kalkylator för att se ditt pris.

Frågor om Private Pool

Är Private Pool ett abonnemang och hur mycket kostar det?

Ja, det är ett abonnemang på månads- eller årsbasis. Priset beror på vilka moduler du behöver (hantering av incitament, långtidspool, osv.). Det tillkommer även uppsättningskostnader för co-branding och anpassning.

Erbjuder ni en provperiod?

Du kan köpa ett månadsabonnemang och vi debiterar inte uppsättningskostnaden om du avslutar abonnemanget inom tre månader. Om du fortsätter efter tre månader debiteras uppsättningskostnaden.

Vad är skillnaden mellan Public och Private Pool?

Potentiella testanvändare screenas från en pool/databas med kontakter från dig. Det kan till exempel vara importerade listor eller kontaktuppgifter som har samlats in via landningssidan. Då är det ni och inte vi som äger dessa kontakter. Vi använder dem enbart för att rekrytera till era undersökningar. Private Pool säljs som månatlig/årlig licens. Det omfattar obegränsade rekryteringar och betalas inte per användning.

Garanterar ni att våra användare bara inkluderas i vår pool och inte kontaktas för andra undersökningar?

Ja, vi garanterar detta. Er privata pool laddas upp i en separat databas och era testanvändare kontaktas bara för era undersökningar. Dessutom visas er logga (på alla e-postmeddelanden och sidor) tack vare funktionen co-branding.

Kompenseras deltagarna av TestingTime eller av oss?

Med Private Pool kan du välja om ni vill erbjuda testanvändarna incitament och i så fall vilken typ (banköverföring, kuponger, värdecheckar …). Vi sköter gärna incitamenten om du så önskar, då faktureras det utöver abonnemangskostnaden (du kan välja att köpa till en modul för incitamentshantering).

Hur fungerar det om vi själva vill betala ut ersättning till deltagarna?

Väljer ni att själva stå för ersättning så ansvarar ni för att skicka ut denna till deltagarna efter att undersökningen avslutats (använd utskriftsfunktionen för att ladda ner en lista med mailadress till deltagarna). Ersättningen bör skickas ut inom 10 arbetsdagar efter att testet avslutats.

Vad är skillnaden mellan enkel screening och avancerad screening?

Med avancerad screening kan du lägga till specifika kriterier (t.ex. äger en Tesla) utan extra kostnad. Med enkel screening måste du betala en tilläggsavgift utöver abonnemangskostnaden för specifika kriterier.

Frågor om PrePay

Vad händer med det resterande saldot efter 12 månader?

Vi återbetalar inte utgångna saldon. Vi påminner dig dock om att använda saldot i god tid innan det löper ut. Du kan också välja att köpa ett nytt paket. Då överförs resterande saldo till det nya paketet och förblir därmed giltigt.

Kan jag få en återbetalning om jag inte använder hela saldot?

Vi återbetalar inte utgångna saldon. Om du är osäker på hur många testanvändare ni behöver rekommenderar vi att du börjar med ett PrePay-paket med ett lägre värde. Du kan enkelt fylla på saldot när som helst och samtidigt förlänga giltighetstiden med 12 månader. På så sätt kan du uppskatta vilket paket som passar er bäst.

Är ett köp samma som ett abonnemang?

Absolut inte! När du köper ett paket är det bara giltigt i 12 månader. Du behöver inte hålla koll på abonnemangsavgifter eller automatiska förnyelser. Om du vill fortsätta att använda ert PrePay-paket efter att de 12 månaderna har löpt ut måste du köpa ett nytt paket.

Hur betalar jag för ett PrePay-paket?

Du kan välja att betala via faktura, kreditkort eller PayPal inom 30 dagar.

Kan flera olika medarbetare på olika avdelningar få tillgång till saldot?

Självklart! Allt du behöver göra är att lägga till dem i ditt team.

Vilket PrePay-paket är bäst?

Bortsett från storleken på paketet och rabatten du får är alla PrePay-paket identiska. Samma villkor gäller och du får samma utmärkta service.

Hur köper jag ett PrePay-paket?

Boka ett telefonsamtal med en av våra experter eller skicka  ett meddelande med det valda paketet så aktiverar vi saldot så snart som möjligt.

Frågor om värdet

Vad är fördelarna med att rekrytera med TestingTime?

Rekrytering av testanvändare är vår huvudsakliga verksamhet. Vår pool består av över 770,000 testanvändare och vi lägger mycket resurser på kvalitetssäkring.

Frågor om tjänsten

Vilken typ av projekt och branscher rekryterar TestingTime åt?

Våra tjänster är inte begränsade till specifika projekt eller branscher. TestingTimes kundbas består av företag i olika industrier som detaljhandeln, bankväsendet, försäkringar samt hotell- och restaurangbranschen. Vi hanterar många olika typer av projekt från korta engångsenkäter till dagboksstudier som pågår under flera månader.

Vilka platser är ni verksamma på?

Våra kontor i Zürich, Köln, London och Paris betjänar våra huvudsakliga marknader: Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. På förfrågan rekryterar vi även testanvändare på andra orter. Du kan välja verktyg själv. För modererade undersökningar rekommenderar vi dock Lookback eller Zoom.

Kan ni också rekrytera snäva/speciella profiler?

Rekrytering av testanvändare är vår huvudsakliga verksamhet. Vår pool består av över 957,900 testanvändare och vi lägger mycket resurser på kvalitetsledning. Men om vi bedömer att vi inte kan rekrytera för er önskade profil kommer vi att kontakta dig och erbjuda en alternativ lösning.

Varifrån kommer namnen på PrePay-paketen?

Vi har döpt paketen efter våra UX-idoler: Steve Krug, författare av ”Don’t make me think,” Kim Goodwin, författare av ”Design for the digital age,” Jakob Nielsen, uppfinnare av den gyllene regeln 5-användare-per-test och Don Norman, användarupplevelsens fader och författare av ”The Design of Everyday Things.”

Vad är en ”best effort”-beställning

En beställning kan klassas som ”best effort” av flera anledningar t.ex. kort deadline eller mycket snäv profil. Om en beställning klassas som ”best effort” betyder det att vi kommer att göra vårt bästa för att rekrytera profilen du söker inom den angivna tidsramen. Det är dock sannolikt att vi bara hittar ett fåtal eller inga lämpliga kandidater. Självklart betalar du då bara för de deltagare som vi faktiskt rekryterar.

Frågor om kvalitet

Vilken typ av testanvändare innehåller er pool?

Våra huvudsakliga marknader är Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. I dessa länder har vi en pool på över 957,900 testanvändare i alla åldrar som jobbar i olika branscher och har många olika intressen. Nya personer registrerar sig varje dag och i vissa städer ingår redan 1 % av befolkningen i vår pool.

Hur rekryterar TestingTime testanvändare?

Vår pool består av över 957,900 testanvändare och växer ständigt. Vi använder en kombination av organiska och betalda metoder vilket gör att vi hittar de testanvändare ni behöver – även om de inte finns i poolen när du gör din beställning.

Hur kan ni garantera att testanvändare dyker upp och matchar den önskade profilen?

Efter varje test betygsätter våra kunder varje testanvändare individuellt. Utifrån den informationen kan vårt avancerade kvalitetssäkringsssystem automatiskt diskvalificera opålitliga och/eller oärliga testanvändare vilket förhindrar no-shows och att de orsakar felmatchningar i framtiden.

Om du vill vara på den säkra sidan kan du alltid boka reservtestare för era undersökningar och på så vis garantera att ersättare finns tillgängliga omedelbart.

När är det användbart att boka en backup-deltagare?

Att boka en eller flera backup-testanvändare kan vara användbart om det är nödvändigt för att säkerställa att testet sker på en specifik tidslucka utan större förseningar. Därför rekryterar TestingTime ytterligare en person och tilldelar dem till den valda tidsluckan för att tillhandahålla en omedelbar ersättare i händelse av avbokningar i sista minuten eller uteblivna ankomster. Vi strävar efter att matcha profilen så nära den ursprungliga kandidaten som möjligt – men beroende på beställningens komplexitet kan vi inte garantera några avvikelser när det gäller kriterier eller kriteriefördelning. Ytterligare information om processen med backup-testanvändare

Hur förhindrar ni att testanvändare utnyttjar systemet?

Innan vi väljer testanvändare för en undersökning måste de utföra flera uppgifter: de måste verifiera sitt telefonnummer, fylla i en screeningenkät online och bekräfta att de uppfyller alla kriterier. Sedan granskar vårt avancerade kvalitetsäkringssystem kandidaterna och ger dem grönt ljus om de är lämpliga. Opålitliga och/eller oärliga testanvändare samt personer som har deltagit nyligen eller för samma företag diskvalificeras automatiskt.

Frågor om beställningar

Vad händer när jag lägger en beställning?

Vårat team granskar din order, om vi har frågor eller behöver förtydligande kontaktar vi dig inom 24 timmar. Därefter startar rekryteringsprocessen.

Kan jag övervaka rekryteringsprocessen?

Ja! Du kan när som helst kontrollera rekryteringsprocessen med den personliga länken som du får när du gör en beställning. Du kan också logga in på ditt TestingTime-konto och gå till översikten för att se alla dina beställningar på en gång.

Hur vet jag när rekryteringen är färdig?

Vi meddelar dig via e-post så snart rekryteringsprocessen är färdig. Allra senast 1–2 dagar före deadline. Du behöver naturligtvis inte vänta på vårt meddelande utan du kan använda din personliga länk som du fick när du gjorde beställningen för att när som helst se hur rekryteringen framskrider.

Vad händer om jag behöver ändra profilen jag beställde?

Då faktureras du enbart för de testanvändare som vi redan har hunnit rekrytera. Det exakta beloppet beror på hur mycket arbete som krävs för att ändra den ursprungliga profilen (se våra allmänna villkor för mer information). Ju snabbare du meddelar oss om ändringarna, desto större är chansen att du inte behöver betala något alls om vi ännu inte har rekryterat någon som matchar den ursprungliga profilen.

Vad händer om jag behöver avbeställa hela rekryteringen?

Då faktureras du för alla testanvändare som vi redan har rekryterat (se våra allmänna villkor för mer information). Ju snabbare du gör avbeställningen, desto större är chansen att du inte behöver betala något alls om vi ännu inte har rekryterat någon.

Vad händer om ändringar uppstår i sista minuten från TestingTimes sida?

Vi skickar e-post eller sms (om vi har ditt mobilnummer) om vi behöver göra några ändringar i sista minuten. Tyvärr finns risken att en testanvändare behöver omboka eller avbokar helt och hållet. Då gör vi allt vi kan för att genast boka om eller hitta en ersättare för den testdeltagaren vilket betyder att vi kan behöva använda några av de alternativa tiderna som du har angett.

Vad händer om en testanvändare inte dyker upp eller inte matchar den önskade profilen?

Om en testanvändare inte dyker upp (t.ex. på grund av sjukdom) eller inte matchar den önskade profilen (t.ex. för att de missförstått en screenerfråga), ser vi gärna till att hitta en lämplig ersättare. En ersättare kan begäras direkt i deltagaröversikten efter att ett problem har rapporterats.

Vad behöver man tänka på om jag har bokat en eller flera backup-testanvändare?

Viktigast: Vänligen meddela oss inom 48 timmar efter sessionen vilka av de tilldelade testarna som i slutändan deltog i användartestet, för att justera och ordna ersättningen därefter.
Varje rekryterad och tilldelad backup-testare av en slot indikeras i deltagaröversikten på kundens dashboard. Om den första deltagaren inte dyker upp och inte kan nås via telefon eller e-post, vänligen rapportera denna användare som en “no-show” omedelbart. Efter det, kontakta respektive backupkandidat direkt för att fortsätta med testet. All information om testanvändarna finns i instrumentpanelen under fliken “Deltagare”. Varje backup-testkandidat informerades i förväg om sin roll och villkor och väntar redan på att få hoppa in.

Kan jag be testanvändarna att skriva på ett avtal?

Ja. Kryssa i rutan ”Dokument att skriva på” i beställningsformuläret i avsnittet ”Tillval” för att ladda upp dokumentet. Sedan integrerar vi dokumentet som ska skrivas på direkt i rekryteringsprocessen. För detta använder vi en tredjepartsleverantör som heter Eversign. Varje dokument som skrivs på är juridiskt bindande och innehåller testanvändarens fullständiga namn, datum och elektroniska underskrift. Innan undersökningen börjar får du åtkomst till alla signerade dokument i beställningsöversikten. Om du har fler frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning.

Vill du få mer information om processen som testanvändare genomgår för att skriva under ditt dokument? Läs mer bland vanliga frågor för testanvändare

Hur lång tid tar det att rekrytera testanvändare?

Rekryteringen kan ta olika lång tid beroende på hur många testanvändare som behövs och önskad profil (screeningkriterier).

För omodererade undersökningar som webbenkäter eller omodererade användartester tar rekryteringen vanligtvis upp till tre arbetsdagar efter att du har gjort en beställning.

För modererade undersökningar som intervjuer eller modererade användartester rekommenderar vi att du gör beställningen minst en vecka innan studien. Med enkla profiler kan rekryteringen gå snabbare.

Du ser det tidigaste möjliga datumet direkt i beställningsformuläret.

Frågor om enkäter/omodererade undersökningar

Vad är slutförandelänkar och varför behövs de?

Vi använder slutförandelänkar/omderigeringslänkar för att kontrollera om testanvändare har slutfört sitt deltagande i en omodererad undersökning eller enkät. Länken ska läggas till som en hyperlänk i slutet av undersökningen eller som automatisk omdirigering om möjligt (beroende på verktyget som används). När testanvändaren klickar på länken omdirigeras hen till TestingTime-plattformen och flyttas till Slutfört-kolumnen. Om testanvändarna inte har tillgång till denna länk kan vi inte veta om de har slutfört enkäten/den omodererade undersökningen och därför kan de felaktigen uteslutas ur undersökningen utan att få sitt incitament trots att de har deltagit.

Kan jag lägga en beställning för en enkät/omodererad undersökning utan att använda en slutförandelänk?

Utan en inbyggd slutförandelänk/redirect kan vi inte låta din beställning av rekrytering gå live. Utan länken kan varken TestingTime eller du som kund få en överblick över vilka testanvändare som har slutfört undersökningen. Det är också förvirrande för testanvändare eftersom deras deltagande inte registreras som slutfört utan länken och de kan därmed inte få sitt incitament.

Vad händer om jag har problem med att infoga slutförandelänken?

Hur slutförandelänken/redirect inkluderas varierar beroende på verktyget ni använder. Kontrollera hos din leverantör hur du infogar en slutförandelänk/redirect i enkäten eller den omodererade undersökningen eller läs en steg-för-steg-guide online för att ta reda på hur du infogar slutförandelänken. I vissa verktyg kallas den även för omdirigeringslänk eller slutförande-URL/redirect. Observera att vissa verktyg kan kräva att du uppgraderar ditt paket eller köper en betald version för att kunna infoga en slutförandelänk/redirect.

Vad är skillnaden mellan en uteslutningslänk och slutförandelänk?

Alla testanvändare som klickar på slutförandelänken i slutet av undersökningen skickas automatiskt tillbaka till TestingTime och deras deltagande registreras i vårt system, vilket innebär att de får sitt incitament. Testanvändare med en uteslutningslänk markeras däremot som okvalificerade och får därför inget incitament. Observera att TestingTime inte har stöd för uteslutningslänkar. Om du vill utesluta testanvändare måste du göra detta i screening-steget när du skapar enkäten/den omodererade undersökningen.

Hur kan jag identifiera respektive deltagare från TestingTime?

När testanvändarna deltar i en omodererad undersökning eller enkät via ett specifikt verktyg kan vi skicka ett unikt id-nummer för varje deltagare via en URL-parameter så att du kan identifiera dem. Parameterns namn definieras i respektive verktyg (kontakta leverantören av ditt verktyg för att ta reda på vad parametern kallas). Parameterns variabel är testanvändar-id:t som tillhandahålls av TestingTime (--PARTICIPANTID--). Parametern måste läggas till i slutet av den offentliga länken (undersökningslänken som tillhandahålls av verktyget) i beställningsformuläret. Om parameternamnet i ditt verktyg till exempel är userID kommer den offentliga länken att se ut såhär:
https://www.exampletool.com/w23iou2?userID=--PARTICIPANTID--

Vad får jag inte inkludera eller fråga om i enkäten/den omodererade undersökningen?

Det är inte tillåtet att begära testanvändarnas kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer, efternamn, etc.) och inte heller att tillhandahålla någon typ av incitament (t.ex. presentkort) eftersom detta täcks av incitamentbetalningen.

Vilka verktyg stöder ni för omodererade användarundersökningar på distans?

Även om vi arbetar med alla onlineverktyg rekommenderar vi för bästa resultat att ni använder ett verktyg som tillhandahåller en omdirigeringslänk/redirect. Vanliga verktyg är bland annat RapidUserTests, Loop11, SurveyMonkey, OptimalWorkshop, Typeform, Google Forms med flera.

Fick du inte svar på din fråga?