Smidig rekrytering av testanvändare

Du definierar er målgrupp. Vi organiserar, bokar och betalar era deltagare.

01.

Beställ testanvändare online

Använd vårt beställningsverktyg för att definiera din målgrupp och välja undersökningstyp. Utöver standardkriterier (ålder, kön, språk, bostadsort, enheter osv.) kan du lägga till ytterligare kriterier som du önskar, t.ex. ”bilägare”. Beställningen tar inte mer än fem minuter.

Definiera din målgrupp

02.

Screeningprocess

Vi skapar och skickar ut en enkät för att hitta testanvändare som uppfyller dina krav. Om du vill kan du också skapa dina egna screeningfrågor

Ladda ner guide till screeningfrågor (På engelska)

03.

Rekryteringsprocess

Vi koordinerar alla bokningar med deltagarna och ser till att alla kommer i tid till avtalad plats (på distans, på plats hos er eller hemma hos testanvändaren). Du kan dessutom när som helst se hur rekryteringsprocessen framskrider i realtid.

Se ett rekryteringsexempel

04.

Fortlöpande support

Om du har några frågor eller funderingar under undersökningen kan du alltid kontakta vårt supportteam.

Lär känna teamet

05.

Automatisk betalning

Vi sköter alla incitament, det uppstår ingen extra kostnad för er. Pengarna överförs automatiskt till testanvändarnas bankkonto eller PayPal-konto inom 5–10 dagar.

Se en testanvändares upplevelserapport (På engelska)

06.

Omdömen

Vi strävar efter att förbättra din upplevelse med varje beställning. Därför vill vi gärna att du ger oss ett omdöme med stjärnor och om du vill kan du också lämna feedback om varje testanvändare.

Läs mer om vår kvalitetsprocess (På engelska)

Undersökningstyper

Online-Bestellung Testpersonen

Användartester

Användartest genomförs för att öka användbarheten av exempelvis en hemsida eller en app. Intervjupersonen får testa olika funktioner samtidigt som moderatorn/testledaren ställer frågor kring upplevelsen. Man gör användartester för att förbättra funktionaliteten och tillgängligheten för digitala tjänster.

Djupintervjuer

Intervjuer är personliga, enskilda samtal med kunder eller användare. De hjälper er att förstå målgruppens behov, motivation och utmaningar i förhållande till er produkt eller tjänst.

Focus group

Fokusgrupper

Respondenter i er målgrupp diskuterar nya koncept och utvärderar förslag och idéer för att hjälpa er att förbättra er produkt eller tjänst.

Webbenkäter

Webbenkäter är ett sätt att samla in kvantitativ och statistiskt signifikant data för att validera existerande hypoteser (som t.ex. härletts från intervjuer). Vi har stöd för de flesta enkätverktyg som SurveyMonkey, Survalyzer, OptimalSort med flera.

Workshops

Under en workshop utvecklar ni tillsammans med testanvändarna en design eller ett koncept som motsvarar deras perfekta användarupplevelse. Det hjälper designern att skapa en produkt eller tjänst utifrån användarnas verkliga behov.

Diary study

Dagboksstudier/Online community

Deltagarna utför uppgifter online eller dokumenterar olika aspekter av deras vardag som är relevanta för din produkt eller tjänst. Dokumenteringen kan ske i skrift och/eller med foton (se exemplet Zalando).

Vanliga frågor

Har du fler frågor?

Hur mycket kostar rekrytering?

Priset beror på undersökningsmetod, antal testanvändare och önskad profil. Använd vår enkla och transparenta kalkylator för att se ditt pris.

Vem sköter betalningarna av incitament till deltagarna?

Det gör vi. Och incitamenten ingår alltid i det totala beloppet. Använd vår enkla och transparenta kalkylator för att se ditt pris.

Hur rekryterar ni användare?

Vår pool består av över 957,900 testanvändare och växer ständigt. Vi använder en kombination av organiska och betalda metoder vilket gör att vi hittar de testanvändare ni behöver – även om de inte finns i poolen när du gör din beställning.

Få en offert

Definiera er målgrupp

Fokusera på undersökningen – vi sköter rekryteringen.