Smidig rekrytering av testanvändare

Du definierar er målgrupp. Vi organiserar, bokar och betalar era deltagare.

Service test user recruiting

01.

Beställ testanvändare online

Använd vårt beställningsverktyg för att skapa en testarprofil och välja undersökningstyp. Utöver standardkriterier (ålder, kön, språk, bostadsort, enheter osv.) kan vi rekrytera testanvändare med så många specialkriterier du önskar, t.ex. ”bilägare”. Beställningen tar inte mer än fem minuter.

Ställ in testarprofil
Order test users online
Order test users online

02.

Screeningprocess

Vi skapar och skickar ut en enkät för att hitta testanvändare som uppfyller dina krav. Om du vill kan du också skapa en egen screeningenkät istället.

Ladda ner guide till screeningfrågor (På engelska)
Screening process
Screening process

03.

Rekryteringsprocess

Vi koordinerar alla bokningar med deltagarna och ser till att alla kommer i tid till avtalad plats (på distans, på plats hos er eller hemma hos testanvändaren). Du kan dessutom när som helst se hur rekryteringsprocessen framskrider i realtid.

Se ett rekryteringsexempel
Recruiting
Recruiting

04.

Fortlöpande support

Om du har några frågor eller funderingar under undersökningen kan du alltid kontakta vårt supportteam.

Lär känna teamet
Customer support
Customer support

05.

Automatisk betalning

Vi sköter alla incitament. Det uppstår ingen extra kostnad för er. Pengarna överförs till testanvändarnas bankkonto eller PayPal-konto inom 5–10 dagar. Efter att ha deltagit i en studie får testanvändarna automatiskt betalt inom 5–10 dagar.

Se en testanvändares upplevelserapport (På engelska)
Test user incentives
Test user incentives

06.

Omdömen

Vi strävar efter att förbättra din upplevelse med varje beställning. Därför vill vi gärna att du ger oss ett omdöme med stjärnor och om du vill kan du också lämna feedback om varje testanvändare.

Läs mer om vår kvalitetsprocess (På engelska)
Service rating
Service rating

Undersökningstyper

Online-Bestellung Testpersonen

Användartester

Användarna presenteras med olika scenarier. De måste genomföra en uppgift relaterad till produkten eller tjänsten som testas så att ni kan upptäcka möjliga användningsproblem.

Intervjuer

Intervjuer är personliga, enskilda samtal med kunder eller användare. De hjälper er att förstå målgruppens behov, motivation och utmaningar i samband med er produkt eller tjänst.

Focus group

Fokusgrupper

(Potentiella) användare i er målgrupp diskuterar nya koncept och tar fram förslag och idéer för att hjälpa er att förbättra er produkt eller tjänst.

Webbenkäter

Webbenkäter är ett sätt att samla in kvantitativ och statistiskt signifikant data för att validera existerande hypoteser (som t.ex. härletts från intervjuer). Vi har stöd för de flesta enkätverktyg som SurveyMonkey, Survalyzer, OptimalSort med flera.

Workshoppar

Under en workshop utvecklar ni tillsammans med testanvändarna en design eller ett koncept som motsvarar deras perfekta användarupplevelse. Det hjälper designern att skapa en produkt eller tjänst utifrån användarnas verkliga behov.

Diary study

Dagboksstudier

Deltagarna dokumenterar olika aspekter av deras vardag som är relevanta för din produkt eller tjänst. Dokumenteringen kan ske i skrift och/eller med foton (se exemplet Zalando).

Vanliga frågor

Har du fler frågor?

Hur mycket kostar rekrytering?

Priset beror på undersökningsmetod, antal testanvändare och önskad profil. Använd vår enkla och transparenta kalkylator för att se ditt pris.

Vem sköter betalningarna av incitament till deltagarna?

Det gör vi. Och incitamenten ingår alltid i det totala beloppet. Använd vår enkla och transparenta kalkylator för att se ditt pris.

How do you acquire test users?

We are always adding new people to our pool of more than 730,500 test users. We use a combination of organic and paid methods, enabling us to recruit the test users you need – even if they aren’t yet in our pool at the time you place your order.

Få en offert

Definiera er målgrupp

Fokusera på undersökningen – vi sköter rekryteringen.